Aptare Fastigheter

Aptare Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och utvecklar kommersiella och privata fastigheter i Smålandsregionen.

Vi lanserar vår nya hemsidan under våren 2020. Har du frågor om Aptare Fastigheter, våra projekt eller är intresserad av att hyra av oss? Kontakta vår förvaltningschef Pierre för mer information. 

Pierre Folkesson Förvaltningschef
Telefon 0383-76 36 56
E-post pierre.folkesson@aptarefastigheter.se